องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 ( 6 เดือนแรก )

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 ( 6 เดือนแรก )
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ