องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


โครงการเคลื่อนที่รับชำระภาษี ประจำปี 2561 ในเขตตำบลโอโล หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 13

    รายละเอียดข่าว

โครงการเคลื่อนที่รับชำระภาษี ประจำปี 2561 ในเขตตำบลโอโล หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 13 (ภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมขยะ)    เอกสารประกอบ โครงการเคลื่อนที่รับชำระภาษี ประจำปี 2561 ในเขตตำบลโอโล หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 13
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง