องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
รายงานการคลัง


รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561

    รายละเอียดข่าว

รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561    เอกสารประกอบ รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง