องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานกิจการสภา


ระเบียบวาระการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่๒/๒๕๖๑ ครั้งที่๑ วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ระเบียบวาระการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่๒/๒๕๖๑ ครั้งที่๑ วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ