องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ