องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานกิจการสภา


รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ