องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานกิจการสภา


ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2560 ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 / 2560  ครั้งที่ 1    เอกสารประกอบ ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2560 ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ