องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

    รายละเอียดข่าว

รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562    เอกสารประกอบ รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง