องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานกิจการสภา


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 / 2560 ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 / 2560 ครั้งที่ 1    เอกสารประกอบ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 / 2560 ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ