องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานกิจการสภา


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2560 ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2560 ครั้งที่ 1    เอกสารประกอบ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2560 ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ