องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล


กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ภายในส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ภายในส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ