องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]41
2 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]44
3 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]46
4 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]53
5 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 14 ส.ค. 2561 ]50
6 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]48
7 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 9 ก.ค. 2561 ]55
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561) [ 5 ก.ค. 2561 ]57
9 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]62
10 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 12 มิ.ย. 2561 ]62
11 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]66
12 รายงานแสดงรายรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 9 พ.ค. 2561 ]68
13 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]70
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561) [ 19 เม.ย. 2561 ]67
15 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2561 [ 19 เม.ย. 2561 ]75
16 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]70