องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 7 ธ.ค. 2561 ]86
22 การใช้แผนแม่บทเทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ.2562-2564 [ 22 พ.ย. 2561 ]86
23 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 17 ต.ค. 2561 ]82
24 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 9 ต.ค. 2561 ]79
25 ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม [ 27 เม.ย. 2561 ]80
26 ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 11 ม.ค. 2561 ]80
27 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 9 ต.ค. 2560 ]82
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 2 ต.ค. 2560 ]79
29 ขอแจ้งคำสั่งตั้งแต่งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 21 มี.ค. 2560 ]87
30 ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 11 ม.ค. 2560 ]79
 
|1หน้า 2