องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ครั้งที่ 1/2567 [ 5 ก.ค. 2567 ]24
2 รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 3 ก.ค. 2567 ]44
3 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งการโอนเงินที่ได้รับการจัดสรรเงินโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97(3)ประเภทกองทุนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  [ 24 มิ.ย. 2567 ]42
4 ทะเบียนรายชื่อค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หมู่ที่1 [ 7 มิ.ย. 2567 ]4
5 ทะเบียนรายชื่อค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หมู่12 [ 7 มิ.ย. 2567 ]3
6 ทะเบียนรายชื่อค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หมู่ที่ 3 [ 7 มิ.ย. 2567 ]2
7 ทะเบียนรายชื่อค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หมู่ที่ 4 [ 7 มิ.ย. 2567 ]1
8 ทะเบียนรายชื่อค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หมู่ที่ 5 [ 7 มิ.ย. 2567 ]4
9 ทะเบียนรายชื่อค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หมู่ที่ 6 [ 7 มิ.ย. 2567 ]1
10 ทะเบียนรายชื่อค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หมู่ที่ 7 [ 7 มิ.ย. 2567 ]1
11 ทะเบียนรายชื่อค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หมู่ที่ 8 [ 7 มิ.ย. 2567 ]4
12 ทะเบียนรายชื่อค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หมู่ที่ 9 [ 7 มิ.ย. 2567 ]2
13 ทะเบียนรายชื่อค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หมู่ที่ 10 [ 7 มิ.ย. 2567 ]1
14 ทะเบียนรายชื่อค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หมู่ที่ 11 [ 7 มิ.ย. 2567 ]3
15 ทะเบียนรายชื่อค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หมู่ที่ 12 [ 7 มิ.ย. 2567 ]2
16 ทะเบียนรายชื่อค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หมู่ที่ 13 [ 7 มิ.ย. 2567 ]0
17 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยของ อบต. โอโล-2567 [ 15 พ.ค. 2567 ]77
18 ขอเชิญผู้บริหารประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ครั้ สมัยสามัญที่ 2/2567 ครั้งที่ 1 [ 9 พ.ค. 2567 ]19
19 ส่งผู้นำประชาสัมพันธ์การประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 2/2567 ครั้งที่ 1 [ 9 พ.ค. 2567 ]13
20 ขอเชิญผู้นำประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ครั้ สมัยสามัญที่ 2/2567 ครั้งที่ 1 [ 9 พ.ค. 2567 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28