องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]125
222 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 14 มี.ค. 2565 ]96
223 หนังสือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]26
224 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]104
225 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]29
226 หนังสือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง การประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]53
227 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ [ 18 ม.ค. 2565 ]92
228 รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพเดือนมกราคม 2564 [ 18 ม.ค. 2565 ]89
229 คำร้องขยายเขตไฟฟ้า [ 14 ม.ค. 2565 ]102
230 คำร้องซ่อมแซมรางระบายน้ำ [ 14 ม.ค. 2565 ]101
231 คำร้องซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน [ 14 ม.ค. 2565 ]94
232 คำร้องซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร [ 14 ม.ค. 2565 ]95
233 คำร้องวางท่อถนนภายในหมู่บ้าน [ 14 ม.ค. 2565 ]101
234 คำร้องขอวางท่อถนนเพื่อการเกษตร [ 14 ม.ค. 2565 ]101
235 คำร้องซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ [ 14 ม.ค. 2565 ]92
236 คำร้องทั่วไป [ 14 ม.ค. 2565 ]95
237 ใบลาพักผ่อน [ 14 ม.ค. 2565 ]100
238 ใบลา (ป่วย กิจ คลอด) [ 14 ม.ค. 2565 ]94
239 ใบลาอุปสมบท [ 14 ม.ค. 2565 ]103
240 แบบใบขอยกเลิกวันลา [ 14 ม.ค. 2565 ]94
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28