องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 552 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวให้ [ 14 ม.ค. 2565 ]90
242 คำร้องใช้ห้องประชุม [ 14 ม.ค. 2565 ]96
243 คำร้องใช้รถบรรทุกน้ำ [ 14 ม.ค. 2565 ]94
244 คำร้องบันทึก ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง [ 14 ม.ค. 2565 ]95
245 คำร้องบันทึกข้อความซ่อมเครื่องคอม [ 14 ม.ค. 2565 ]104
246 คำร้องซ่อมหอกระจายข่าว [ 14 ม.ค. 2565 ]92
247 คำร้องขอยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ [ 14 ม.ค. 2565 ]98
248 คำร้องยืมวัสดุ อปพร [ 14 ม.ค. 2565 ]101
249 แบบขอกำลังอาสาสมัครป้องกันภัย [ 14 ม.ค. 2565 ]95
250 คำร้องบันทึก ขออนุญาตนำรถบรรทุกน้ำออกให้บริการ [ 14 ม.ค. 2565 ]91
251 แบบรายงานเหตุด่่วนสาธารณภัย [ 14 ม.ค. 2565 ]93
252 หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินหรือถมดิน [ 14 ม.ค. 2565 ]89
253 คำร้อง หนังสืออุทิศที่ดิน [ 14 ม.ค. 2565 ]96
254 ใบเสนอราคา [ 14 ม.ค. 2565 ]94
255 โครงการลดพลังงานในภาคราชการ [ 7 ม.ค. 2565 ]87
256 คำสั่งอำเภอภูเขียว เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาปี ที่ 6/2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]93
257 คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์ ที่1/2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]94
258 ประกาศคณะกรรมการตราวจรายงานการประชุม [ 5 ม.ค. 2565 ]98
259 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยแรกของปี 2566 [ 5 ม.ค. 2565 ]101
260 คำสั่งอำเภอภูเขียว แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ม.ค. 2565 ]101
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28