องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ประกาศคณะกรรมการตราวจรายงานการประชุม [ 5 ม.ค. 2565 ]98
262 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยแรกของปี 2566 [ 5 ม.ค. 2565 ]102
263 คำสั่งอำเภอภูเขียว แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ม.ค. 2565 ]102
264 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมฯ ชั้น 2 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ครั้งแรก โดยมีท่านนายอำเภอภูเขียว นายนิวัฒน์ สุพจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งใน [ 4 ม.ค. 2565 ]218
265 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 [ 4 ม.ค. 2565 ]28
266 ประกาศหยุดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครั้งที่20 [ 30 ธ.ค. 2564 ]159
267 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]92
268 หนังสือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2564 ]37
269 สัญญาจ้างโครงการเสริมผวถนน ม.3 [ 8 ธ.ค. 2564 ]44
270 ประกาศผลการเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล วันที่ 28 พฤศจิการยน 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]134
271 ประการผลกา่รเลือกตั้ง สอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล วันที่ 28 พฤศจิการยน 2564 เขตเลือกตั้งที่ 1 [ 29 พ.ย. 2564 ]110
272 ประการผลกา่รเลือกตั้ง สอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล วันที่ 28 พฤศจิการยน 2564 เขตเลือกตั้งที่ 2 [ 29 พ.ย. 2564 ]125
273 ประการผลกา่รเลือกตั้ง สอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล วันที่ 28 พฤศจิการยน 2564 เขตเลือกตั้งที่ 3 [ 29 พ.ย. 2564 ]109
274 ประการผลกา่รเลือกตั้ง สอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล วันที่ 28 พฤศจิการยน 2564 เขตเลือกตั้งที่ 4 [ 29 พ.ย. 2564 ]113
275 ประการผลกา่รเลือกตั้ง สอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล วันที่ 28 พฤศจิการยน 2564 เขตเลือกตั้งที่ 5 [ 29 พ.ย. 2564 ]117
276 ประการผลกา่รเลือกตั้ง สอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล วันที่ 28 พฤศจิการยน 2564 เขตเลือกตั้งที่ 6 [ 29 พ.ย. 2564 ]107
277 ประการผลกา่รเลือกตั้ง สอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล วันที่ 28 พฤศจิการยน 2564 เขตเลือกตั้งที่ 7 [ 29 พ.ย. 2564 ]110
278 ประการผลกา่รเลือกตั้ง สอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล วันที่ 28 พฤศจิการยน 2564 เขตเลือกตั้งที่ 8 [ 29 พ.ย. 2564 ]108
279 ประการผลกา่รเลือกตั้ง สอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล วันที่ 28 พฤศจิการยน 2564 เขตเลือกตั้งที่ 9 [ 29 พ.ย. 2564 ]117
280 ประการผลกา่รเลือกตั้ง สอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล วันที่ 28 พฤศจิการยน 2564 เขตเลือกตั้งที่ 10 [ 29 พ.ย. 2564 ]126
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28