องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก เขตที่ 13 [ 25 ต.ค. 2564 ]219
302 แผนการปฎิบัติงานการจัดเก็บขยะ [ 22 ต.ค. 2564 ]42
303 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 นาวเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ได้มอบหนังสือคู่มือและสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ [ 20 ต.ค. 2564 ]160
304 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ต.ค. 2564 ]121
305 ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านค้าว ม.3 งบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]101
306 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 8 ต.ค. 2564 ]101
307 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองการบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ต.ค. 2564 ]100
308 คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็น สถ.+ผถ. [ 8 ต.ค. 2564 ]102
309 ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม [ 1 ต.ค. 2564 ]96
310 แบบฟอร์มยื่นผู้ช่วยหาเสียงนายกฯ [ 1 ต.ค. 2564 ]87
311 แบบฟอร์มยื่นผู้ช่วยหาเสียงสมาชิก [ 1 ต.ค. 2564 ]92
312 ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกดำเนินคดี [ 1 ต.ค. 2564 ]97
313 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต [ 1 ต.ค. 2564 ]145
314 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกอบต.อายุ 35 ปี [ 1 ต.ค. 2564 ]97
315 คู่มือการสมัคร อบต. [ 1 ต.ค. 2564 ]95
316 ประกาศหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ครั้งที่11 ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน ถึง 8 ตุลาคม [ 24 ก.ย. 2564 ]121
317 แผนโครงการเสริมผิวถนน ม.3 [ 21 ก.ย. 2564 ]37
318 ประกาศผู้เสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ปี2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]116
319 แผนโครงการเสริมผิวถนน ม.3 [ 2 ก.ย. 2564 ]36
320 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายหลังเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 [ 21 ก.ค. 2564 ]95
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28