องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ขออนุมัติหมายให้พนักงานจ้างส่งหนังสือราชการของกิจการสภาฯ [ 20 ก.พ. 2567 ]8
42 ขออนุมัติมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างช่วยงานกิจการสภาฯ [ 20 ก.พ. 2567 ]11
43 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.โอโล [ 19 ก.พ. 2567 ]9
44 การประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.โอโล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2568 ส่งสมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน [ 19 ก.พ. 2567 ]7
45 การประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.โอโล  สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2568 ส่งคณะผู้บริหาร อบต.โอโล [ 19 ก.พ. 2567 ]8
46 การประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.โอโล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2568 ส่งหัวหน้าส่วนราชการ อบต.โอโล [ 19 ก.พ. 2567 ]7
47 ขออนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 [ 19 ก.พ. 2567 ]8
48 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 14 ก.พ. 2567 ]5
49 บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2567 ครั้งที่ 1 [ 12 ก.พ. 2567 ]7
50 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2568 [ 12 ก.พ. 2567 ]5
51 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  ประชุมสภาฯ อบต.โอโล  สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567  ครั้งที่ 1 [ 8 ก.พ. 2567 ]4
52 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ อบต.โอโล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2567  ครั้งที่ 1 [ 8 ก.พ. 2567 ]6
53 ขอเชิญผู้นำกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  เข้าร่วมประชุมสภาฯ อบต.โอโล  สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567  ครั้งที่ 1 [ 8 ก.พ. 2567 ]5
54 ขอเชิญคณะผู้บริหาร อบต.โอโล  เข้าร่วมประชุมสภาฯ อบต.โอโล  สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567  ครั้งที่ 1 [ 8 ก.พ. 2567 ]5
55 ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมสภาฯ อบต.โอโล  สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567  ครั้งที่ 1 [ 8 ก.พ. 2567 ]6
56 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1 [ 8 ก.พ. 2567 ]5
57 บันทึกมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างช่วยงานของกิจการสภาฯ การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1 [ 7 ก.พ. 2567 ]8
58 จดหมายบันทึก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน [ 2 ก.พ. 2567 ]5
59 ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]52
60 แบบ กปท.5 -แบบเสนอแผนสุขภาพชุม 07-02-67 [ 2 ก.พ. 2567 ]9
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28