องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 498 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศรายชื่อการเบิกจากเบิกจ่ายเบี้ยยัง ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]40
62 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยความพิการ [ 11 ก.ย. 2566 ]41
63 ประกาศ อบต.โอโล เรื่อง ประกาศเรียกสมัยประชุมสภา อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]118
64 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]43
65 การประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]42
66 การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ [ 3 ก.ค. 2566 ]51
67 การมอบป้ายบ้านเลขที่ใหม่ให้กับนางคู้ เงียบภูเขียว  ในวันพุธที่  28 เดือน   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕66  เวลา  ๐๙.๐๐ น. [ 29 มิ.ย. 2566 ]50
68 กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 6 มีนาคม 2562 [ 29 มิ.ย. 2566 ]48
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.ม.10 [ 23 พ.ค. 2566 ]33
70 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 [ 16 พ.ค. 2566 ]55
71 แบบบัญชีรายชื่อ [ 28 เม.ย. 2566 ]52
72 โบรชัวร์ยาสามัญประจำหน่วย [ 28 เม.ย. 2566 ]50
73 แบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง [ 28 เม.ย. 2566 ]48
74 แบบขีดคะแนน แบบบัญชีรายชื่อ [ 28 เม.ย. 2566 ]42
75 ประกาศเปิดให้บริการ e-service [ 20 เม.ย. 2566 ]52
76 ประชาสัมพันธ์ อบต.โอโล เปิดให้บริการ e-service [ 20 เม.ย. 2566 ]52
77 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 16 มี.ค. 2566 ]55
78 ราคากลาง ม.9 [ 22 ก.พ. 2566 ]59
79 ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) [ 13 ก.พ. 2566 ]61
80 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ [ 2 ก.พ. 2566 ]57
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25