องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ครงการส่งเสริมการขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 25 ก.ย. 2566 ]8
82 รายงานผลการการสำรวจตลาดในพื้นที่ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 13 ก.ย. 2566 ]15
83 ประกาศรายชื่อการเบิกจากเบิกจ่ายเบี้ยยัง ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]44
84 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ประเภทสวัสดิการสังคม เบี้ยความพิการ [ 11 ก.ย. 2566 ]41
85 ขอเชิญประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 2 [ 11 ก.ย. 2566 ]0
86 ขอเชิญผู้นำเข้าร่วมประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 2 [ 11 ก.ย. 2566 ]0
87 ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 2 [ 11 ก.ย. 2566 ]0
88 ขอเชิญคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 2 [ 11 ก.ย. 2566 ]0
89 ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 1 [ 5 ก.ย. 2566 ]0
90 ขอเชิญคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 1 [ 5 ก.ย. 2566 ]2
91 ขอเชิญประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 1 [ 4 ก.ย. 2566 ]0
92 ขอเชิญผู้นำเข้าร่วมประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 1 [ 4 ก.ย. 2566 ]2
93 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 1 [ 4 ก.ย. 2566 ]0
94 ประชาสัมพันธ์ ด้านการคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ เช่น ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรับสวัสดิการด้านรายได้พื้นฐาน จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]1
95 หนังสืออำเภอภูเขียว อนุญาตเปิดประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 24 ส.ค. 2566 ]2
96 ขอเชิญประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2566 ครั้งที่ 1 [ 11 ส.ค. 2566 ]0
97 ขอเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2566 ครั้งที่ 1 [ 11 ส.ค. 2566 ]0
98 ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2566 ครั้งที่ 1 [ 11 ส.ค. 2566 ]1
99 ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลโอโล [ 27 ก.ค. 2566 ]12
100 ล่ามมือแปลภาษา [ 20 ก.ค. 2566 ]10
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28