องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศ อบต.โอโล เรื่อง ประกาศเรียกสมัยประชุมสภา อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]123
102 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]44
103 การประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]42
104 ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]1
105 การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ [ 3 ก.ค. 2566 ]51
106 การมอบป้ายบ้านเลขที่ใหม่ให้กับนางคู้ เงียบภูเขียว  ในวันพุธที่  28 เดือน   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕66  เวลา  ๐๙.๐๐ น. [ 29 มิ.ย. 2566 ]52
107 กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 6 มีนาคม 2562 [ 29 มิ.ย. 2566 ]50
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.ม.10 [ 23 พ.ค. 2566 ]33
109 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 2 [ 16 พ.ค. 2566 ]58
110 ขอเชิญประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2566 ครั้งที่ 1 [ 11 พ.ค. 2566 ]0
111 ขอเชิญผู้นำเข้าร่วมประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2566 ครั้งที่ 1 [ 11 พ.ค. 2566 ]4
112 ขอเชิญคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2566 ครั้งที่ 1 [ 11 พ.ค. 2566 ]2
113 ขอเชิญประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2566 ครั้งที่ 1 [ 11 พ.ค. 2566 ]1
114 แบบบัญชีรายชื่อ [ 28 เม.ย. 2566 ]56
115 โบรชัวร์ยาสามัญประจำหน่วย [ 28 เม.ย. 2566 ]56
116 แบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง [ 28 เม.ย. 2566 ]55
117 แบบขีดคะแนน แบบบัญชีรายชื่อ [ 28 เม.ย. 2566 ]42
118 ประกาศเปิดให้บริการ e-service [ 20 เม.ย. 2566 ]54
119 ประชาสัมพันธ์ อบต.โอโล เปิดให้บริการ e-service [ 20 เม.ย. 2566 ]58
120 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำกิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามองค์ประกอบ ๕ ด้าน [ 18 เม.ย. 2566 ]2
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28