องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 486 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศร่างวิจารณ์โครงการก่อสร้างถนน คสล .ม.12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2565 ]77
102 หนังสือส่งเชิญสมาชิกประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กันยายน 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]24
103 หนังสือส่งเชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมฯ สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 กันยายน 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]32
104 หนังสือส่งเชิญคณะผู้บริหารเข้าประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 กันยายน 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]24
105 หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 กันยายน 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]25
106 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.143-12 สายบ้านห้วยพลวง ม.7 [ 1 ก.ย. 2565 ]109
107 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้ารงถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.143-12 สายบ้านห้วยพลวง ม.7 [ 1 ก.ย. 2565 ]142
108 คำสั่ง อบต.สภา อบต.โอโล ที่ 4/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ส.ค. 2565 ]24
109 ประธานสภา อบต.โอโล ส่งร่างข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2566 ให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ [ 26 ส.ค. 2565 ]25
110 หนังสือส่งเชิญคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]21
111 หนังสือส่งเชิญสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]23
112 หนังสือส่งเชิญกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]21
113 หนังสือส่งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]24
114 แผนโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.12 [ 19 ส.ค. 2565 ]40
115 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]99
116 การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษา ในช่วงปิดเทอมหรือปัญหา "ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุนแรงงาน" [ 9 ส.ค. 2565 ]46
117 หนังสือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 [ 9 ส.ค. 2565 ]26
118 หนังสือส่งเชิญสมาชิกสภาฯ ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]22
119 หนังสือประชาสัุมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]23
120 หนังสือส่งเชิญำนัน/ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]20
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25