องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]2
122 หนังสือเรียกประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2566 ครั้งที่ 1 [ 12 เม.ย. 2566 ]1
123 หนังสือประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2566 ครั้งที่ 1 [ 12 เม.ย. 2566 ]2
124 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 16 มี.ค. 2566 ]60
125 ราคากลาง ม.9 [ 22 ก.พ. 2566 ]64
126 ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) [ 13 ก.พ. 2566 ]63
127 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.โอโล ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2567 [ 10 ก.พ. 2566 ]1
128 ขอเชิญประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 1 [ 6 ก.พ. 2566 ]3
129 ขอเชิญหัวหน้าส่วนเข้าร่วมประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 1 [ 6 ก.พ. 2566 ]1
130 ขอเชิญผู้นำเข้าร่วมประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 1 [ 6 ก.พ. 2566 ]1
131 ขอเชิญคณะผู้บริหารเข้่าร่วมประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 1 [ 6 ก.พ. 2566 ]1
132 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ [ 2 ก.พ. 2566 ]59
133 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ [ 30 ม.ค. 2566 ]386
134 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ [ 30 ม.ค. 2566 ]53
135 ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]1
136 หนังสือเรียกประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 1 [ 20 ม.ค. 2566 ]2
137 หนังสือประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯ อบต.โอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2566 ครั้งที่ 1 [ 20 ม.ค. 2566 ]1
138 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด [ 13 ม.ค. 2566 ]61
139 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ประชาคม เพื่อเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน หมู่ 6 [ 12 ม.ค. 2566 ]43
140 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ประชาคม เพื่อเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน หมู่ 7 [ 12 ม.ค. 2566 ]38
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28