องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 555 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 หนังสือประชาสุัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]28
162 หนังสือส่งเชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]42
163 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา คสล.ม.12 [ 21 พ.ย. 2565 ]47
164 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]29
165 หนังสือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง การเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]28
166 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถื่น ชย.ถ143-09 สายบ้านโนนดินจี่ หมู่ที่ 12 [ 31 ต.ค. 2565 ]97
167 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโลขอประชาสัมพันธ์ การงดเก็บขนขยะเป็นการชั่วคราว เนื่องจากรถบรรทุกขยะชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ จึงงดการให้บริการเก็บขนขยะเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 – 2 พฤศจิกายน 2565 หรือเมื่อดำเนินการซ่อมรถขยะเสร็จสิ้น [ 31 ต.ค. 2565 ]101
168 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.12 [ 31 ต.ค. 2565 ]45
169 ประกาศร่างวิจารณ์โครงการก่อสร้างถนน คสล .ม.12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2565 ]83
170 หนังสือส่งเชิญสมาชิกประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กันยายน 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]28
171 หนังสือส่งเชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมฯ สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 กันยายน 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]37
172 หนังสือส่งเชิญคณะผู้บริหารเข้าประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 กันยายน 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]29
173 หนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 กันยายน 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]30
174 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.143-12 สายบ้านห้วยพลวง ม.7 [ 1 ก.ย. 2565 ]123
175 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้ารงถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.143-12 สายบ้านห้วยพลวง ม.7 [ 1 ก.ย. 2565 ]159
176 คำสั่ง อบต.สภา อบต.โอโล ที่ 4/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ส.ค. 2565 ]32
177 ประธานสภา อบต.โอโล ส่งร่างข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2566 ให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ [ 26 ส.ค. 2565 ]29
178 หนังสือส่งเชิญคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]25
179 หนังสือส่งเชิญสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]26
180 หนังสือส่งเชิญกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]26
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28