องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 438 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก เขตที่ 9 [ 25 ต.ค. 2564 ]120
182 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก เขตที่ 10 [ 25 ต.ค. 2564 ]124
183 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก เขตที่ 11 [ 25 ต.ค. 2564 ]109
184 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก เขตที่ 12 [ 25 ต.ค. 2564 ]136
185 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก เขตที่ 13 [ 25 ต.ค. 2564 ]142
186 แผนการปฎิบัติงานการจัดเก็บขยะ [ 22 ต.ค. 2564 ]19
187 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 นาวเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ได้มอบหนังสือคู่มือและสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ [ 20 ต.ค. 2564 ]107
188 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ต.ค. 2564 ]80
189 ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านค้าว ม.3 งบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]73
190 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 8 ต.ค. 2564 ]72
191 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองการบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ต.ค. 2564 ]72
192 คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็น สถ.+ผถ. [ 8 ต.ค. 2564 ]70
193 ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม [ 1 ต.ค. 2564 ]69
194 แบบฟอร์มยื่นผู้ช่วยหาเสียงนายกฯ [ 1 ต.ค. 2564 ]64
195 แบบฟอร์มยื่นผู้ช่วยหาเสียงสมาชิก [ 1 ต.ค. 2564 ]68
196 ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกดำเนินคดี [ 1 ต.ค. 2564 ]72
197 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต [ 1 ต.ค. 2564 ]81
198 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกอบต.อายุ 35 ปี [ 1 ต.ค. 2564 ]73
199 คู่มือการสมัคร อบต. [ 1 ต.ค. 2564 ]72
200 ประกาศหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ครั้งที่11 ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน ถึง 8 ตุลาคม [ 24 ก.ย. 2564 ]74
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22