องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 257 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญที่ 1/2561 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้นที่ 2 [ 14 มิ.ย. 2561 ]23
202 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีีผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพประจำเดือน มิ.ย. ตั้งแต่วันที่ 8/6/61 [ 13 มิ.ย. 2561 ]23
203 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ [ 12 มิ.ย. 2561 ]23
204 นายอรรถสิทธิ์ เสริมจันทร์ พนักงานจ้างได้ลาออกจาก อบต.ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา [ 12 มิ.ย. 2561 ]29
205 ประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ สาธารสุขอำเภอภูเขียว [ 11 มิ.ย. 2561 ]28
206 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานช่วยเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โอโล ครั้งที่ 3/2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]25
207 การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติมภายในโครงการนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วนติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนในปี 2560 [ 4 มิ.ย. 2561 ]24
208 ข้อหารือแนวทางปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 [ 4 มิ.ย. 2561 ]25
209 เรียนเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้นที่ 2 [ 1 มิ.ย. 2561 ]25
210 วาระการประชุม แบบเสนอโครงการ สปสช ตำบลโอโล [ 22 พ.ค. 2561 ]21
211 เรื่องการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีพ.ศ.2561 [ 10 พ.ค. 2561 ]23
212 เห็ดมีพิษ และ เห็ดกินได้ [ 10 พ.ค. 2561 ]24
213 การพยากรณ์อากาศของกรมอุตตุฯ [ 10 พ.ค. 2561 ]32
214 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ขอความร่วมมือพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์ [ 4 พ.ค. 2561 ]27
215 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]21
216 THE MAJESTIC FAREWELL งานพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ [ 2 พ.ค. 2561 ]21
217 แนวทางการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม [ 27 เม.ย. 2561 ]24
218 โครงการซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายและบันทึกรายการบัญชี เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ [ 27 เม.ย. 2561 ]25
219 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องคุยกันเปิดอก ถกกันทุกปัญหา [ 27 เม.ย. 2561 ]24
220 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 27 เม.ย. 2561 ]24
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13