องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 438 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 คำร้องสลิปเงินเดือน [ 9 มี.ค. 2564 ]75
222 คำร้องขอหนังสือรับรองต่างๆ [ 9 มี.ค. 2564 ]74
223 คำร้องขอหนังสือรับรองต่างๆ (สมาชิกสภาฯ) [ 9 มี.ค. 2564 ]77
224 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ [ 9 มี.ค. 2564 ]75
225 คำร้องใช้ห้องประชุม [ 9 มี.ค. 2564 ]75
226 คำร้องบันทึก ขออนุญาตนำรถบรรทุกน้ำออกปฏ [ 9 มี.ค. 2564 ]80
227 คำร้องบันทึก ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง [ 9 มี.ค. 2564 ]83
228 คำร้องบันทึกข้อความซ่อมเครื่องคอม [ 9 มี.ค. 2564 ]77
229 คำร้องซ่อมหอกระจายข่าว [ 9 มี.ค. 2564 ]71
230 คำร้องใช้รถบรรทุกน้ำ [ 9 มี.ค. 2564 ]71
231 คำร้องขอยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ [ 9 มี.ค. 2564 ]77
232 คำร้องยืมวัสดุ อปพร [ 9 มี.ค. 2564 ]72
233 แบบขอกำลังอาสาสมัครป้องกันภัย [ 9 มี.ค. 2564 ]73
234 แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย [ 9 มี.ค. 2564 ]70
235 แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย [ 9 มี.ค. 2564 ]86
236 แบบสัมภาษณ์สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัย [ 9 มี.ค. 2564 ]138
237 หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินหรือถมดินในที่ดิน [ 9 มี.ค. 2564 ]74
238 คำหนังสืออุทิศที่ดิน [ 9 มี.ค. 2564 ]77
239 ใบเสนอราคา [ 9 มี.ค. 2564 ]75
240 ใบลาพักผ่อน [ 8 มี.ค. 2564 ]76
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22