องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 259 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องคุยกันเปิดอก ถกกันทุกปัญหา [ 27 เม.ย. 2561 ]31
222 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 27 เม.ย. 2561 ]31
223 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 27 เม.ย. 2561 ]32
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ+อุปกรณ์กีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฯ [ 25 เม.ย. 2561 ]28
225 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค.-31 มี.ค.61) [ 19 เม.ย. 2561 ]28
226 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]29
227 แนวทางการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 27 ก.พ. 2561 ]30
228 ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 12561 ในวันอังคารที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 จึงขอเรียนเชิญคณะกก.กองทุนพร้อมคณะทำงานฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมฯตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพียง [ 17 ก.พ. 2561 ]29
229 ประกาศแจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2561-2564 [ 15 ก.พ. 2561 ]28
230 หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้องเกียวกับการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณหมู่บ้านละ 20,000 บาท [ 12 ก.พ. 2561 ]164
231 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 [ 12 ก.พ. 2561 ]28
232 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ท่านกำนันตำบลโอโล ผู้ใหญ่บ้านในตำบลโอโล ท่านสมาชิกสภา อบต.โอโล และพี่น้องประชาชนชาวตำบลโอโล เข้ารับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ..... ในวันจันทร์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. [ 2 ก.พ. 2561 ]35
233 ระเบียบการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]33
234 เรียนเชิญประชุมในวันที่30 มกราคมเวลา09. 00น. [ 29 ม.ค. 2561 ]27
235 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 [ 22 ม.ค. 2561 ]30
236 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 10 [ 22 ม.ค. 2561 ]29
237 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 7 [ 22 ม.ค. 2561 ]28
238 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 ม.ค. 2561 ]30
239 ตัวอย่างงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย [ 30 พ.ย. 2560 ]30
240 แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 พ.ย. 2560 ]32
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13