องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 438 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 คำร้องทั่วไป [ 8 มี.ค. 2564 ]75
242 คำร้องวางท่อถนนภายในหมู่บ้าน [ 8 มี.ค. 2564 ]79
243 คำร้องซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร [ 8 มี.ค. 2564 ]74
244 คำร้องขอวางท่อถนนเพื่อการเกษตร [ 8 มี.ค. 2564 ]72
245 คำร้องซ่อมรางระบายน้ำ [ 8 มี.ค. 2564 ]73
246 คำร้องซ่อมถนนภายในหมู่บ้าน [ 8 มี.ค. 2564 ]70
247 คำร้องซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ [ 4 มี.ค. 2564 ]73
248 คำร้องขยายเขตไฟฟ้า [ 4 มี.ค. 2564 ]74
249 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]76
250 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]77
251 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]74
252 สัญญาจ้างก่อสร้าง ม.11 [ 19 ม.ค. 2564 ]19
253 โครงการจัดงานวันเด็ก [ 8 ม.ค. 2564 ]70
254 ราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. ม.11 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ธ.ค. 2563 ]83
255 ประกาศประกวดราคา คสล.ม.11 [ 8 ธ.ค. 2563 ]16
256 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 [ 4 ธ.ค. 2563 ]14
257 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 [ 30 พ.ย. 2563 ]16
258 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 26 พ.ย. 2563 ]81
259 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี 2564 [ 19 พ.ย. 2563 ]71
260 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 มีนาคม 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]82
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22