องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 349 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 เรียนเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้นที่ 2 [ 1 มิ.ย. 2561 ]49
302 วาระการประชุม แบบเสนอโครงการ สปสช ตำบลโอโล [ 22 พ.ค. 2561 ]52
303 เรื่องการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีพ.ศ.2561 [ 10 พ.ค. 2561 ]51
304 เห็ดมีพิษ และ เห็ดกินได้ [ 10 พ.ค. 2561 ]54
305 การพยากรณ์อากาศของกรมอุตตุฯ [ 10 พ.ค. 2561 ]57
306 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ขอความร่วมมือพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์ [ 4 พ.ค. 2561 ]55
307 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]51
308 THE MAJESTIC FAREWELL งานพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ [ 2 พ.ค. 2561 ]52
309 แนวทางการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม [ 27 เม.ย. 2561 ]54
310 โครงการซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายและบันทึกรายการบัญชี เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ [ 27 เม.ย. 2561 ]53
311 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องคุยกันเปิดอก ถกกันทุกปัญหา [ 27 เม.ย. 2561 ]54
312 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 27 เม.ย. 2561 ]47
313 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 27 เม.ย. 2561 ]55
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ+อุปกรณ์กีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฯ [ 25 เม.ย. 2561 ]52
315 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค.-31 มี.ค.61) [ 19 เม.ย. 2561 ]53
316 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]51
317 แนวทางการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 27 ก.พ. 2561 ]55
318 ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 12561 ในวันอังคารที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 จึงขอเรียนเชิญคณะกก.กองทุนพร้อมคณะทำงานฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมฯตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพียง [ 17 ก.พ. 2561 ]53
319 ประกาศแจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2561-2564 [ 15 ก.พ. 2561 ]53
320 หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้องเกียวกับการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณหมู่บ้านละ 20,000 บาท [ 12 ก.พ. 2561 ]256
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18