องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 337 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 27 เม.ย. 2561 ]57
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ+อุปกรณ์กีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฯ [ 25 เม.ย. 2561 ]55
303 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค.-31 มี.ค.61) [ 19 เม.ย. 2561 ]60
304 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]54
305 แนวทางการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 27 ก.พ. 2561 ]62
306 ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 12561 ในวันอังคารที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 จึงขอเรียนเชิญคณะกก.กองทุนพร้อมคณะทำงานฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมฯตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพียง [ 17 ก.พ. 2561 ]62
307 ประกาศแจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2561-2564 [ 15 ก.พ. 2561 ]57
308 หนังสือสั่งการและเอกสารที่เกี่ยวข้องเกียวกับการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณหมู่บ้านละ 20,000 บาท [ 12 ก.พ. 2561 ]1099
309 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 [ 12 ก.พ. 2561 ]58
310 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ท่านกำนันตำบลโอโล ผู้ใหญ่บ้านในตำบลโอโล ท่านสมาชิกสภา อบต.โอโล และพี่น้องประชาชนชาวตำบลโอโล เข้ารับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ..... ในวันจันทร์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. [ 2 ก.พ. 2561 ]61
311 ระเบียบการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]68
312 เรียนเชิญประชุมในวันที่30 มกราคมเวลา09. 00น. [ 29 ม.ค. 2561 ]63
313 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 [ 22 ม.ค. 2561 ]62
314 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 10 [ 22 ม.ค. 2561 ]63
315 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 7 [ 22 ม.ค. 2561 ]62
316 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 ม.ค. 2561 ]61
317 ตัวอย่างงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย [ 30 พ.ย. 2560 ]61
318 แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 พ.ย. 2560 ]61
319 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการตัดสินการประกวดกระทงและการประกวดนางนพมาศ [ 7 พ.ย. 2560 ]87
320 ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน [ 7 พ.ย. 2560 ]122
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17