องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 337 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ขอขอบคุณ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต.ทุกท่าน [ 7 พ.ย. 2560 ]182
322 ผลการประกวดกระทง และนางนพมาศงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2560 [ 6 พ.ย. 2560 ]62
323 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี งานลอยกระทง ประจำปี 2560 [ 3 พ.ย. 2560 ]58
324 โครงการจัดงานสืบาสนงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2560 [ 3 พ.ย. 2560 ]61
325 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]2426
326 การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]86
327 ขออนุญาติใช้เสียงดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]397
328 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกำารประกวดนางนพมาศและคณะกรรมการตัสินการประกวด โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 25 ต.ค. 2560 ]63
329 การจัดการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]60
330 การจัดงานสืบสานนงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]55
331 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 18 ต.ค. 2560 ]115
332 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 17 ต.ค. 2560 ]65
333 ขออนุเคราะห์ชุดการแสดงบนเวทีงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 17 ต.ค. 2560 ]70
334 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 1 ส.ค. 2560 ]58
335 จดหมายข่าว ฉ.1 [ 14 ก.ค. 2560 ]60
336 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล-ภาษีบำรุงท้องที่ [ 14 ก.ค. 2560 ]57
337 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล-รถ [ 14 ก.ค. 2560 ]56
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17