องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 349 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 [ 12 ก.พ. 2561 ]52
322 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ท่านกำนันตำบลโอโล ผู้ใหญ่บ้านในตำบลโอโล ท่านสมาชิกสภา อบต.โอโล และพี่น้องประชาชนชาวตำบลโอโล เข้ารับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ..... ในวันจันทร์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. [ 2 ก.พ. 2561 ]58
323 ระเบียบการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2561 [ 31 ม.ค. 2561 ]64
324 เรียนเชิญประชุมในวันที่30 มกราคมเวลา09. 00น. [ 29 ม.ค. 2561 ]53
325 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 [ 22 ม.ค. 2561 ]54
326 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 10 [ 22 ม.ค. 2561 ]53
327 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 7 [ 22 ม.ค. 2561 ]52
328 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 ม.ค. 2561 ]56
329 ตัวอย่างงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย [ 30 พ.ย. 2560 ]52
330 แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 พ.ย. 2560 ]56
331 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการตัดสินการประกวดกระทงและการประกวดนางนพมาศ [ 7 พ.ย. 2560 ]144
332 ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน [ 7 พ.ย. 2560 ]163
333 ขอขอบคุณ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต.ทุกท่าน [ 7 พ.ย. 2560 ]266
334 ผลการประกวดกระทง และนางนพมาศงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2560 [ 6 พ.ย. 2560 ]66
335 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี งานลอยกระทง ประจำปี 2560 [ 3 พ.ย. 2560 ]87
336 โครงการจัดงานสืบาสนงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2560 [ 3 พ.ย. 2560 ]67
337 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]4026
338 การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]83
339 ขออนุญาติใช้เสียงดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]1416
340 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกำารประกวดนางนพมาศและคณะกรรมการตัสินการประกวด โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 25 ต.ค. 2560 ]83
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18