องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 363 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 7 [ 22 ม.ค. 2561 ]57
342 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 ม.ค. 2561 ]62
343 ตัวอย่างงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย [ 30 พ.ย. 2560 ]58
344 แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 พ.ย. 2560 ]63
345 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการตัดสินการประกวดกระทงและการประกวดนางนพมาศ [ 7 พ.ย. 2560 ]159
346 ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน [ 7 พ.ย. 2560 ]189
347 ขอขอบคุณ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต.ทุกท่าน [ 7 พ.ย. 2560 ]329
348 ผลการประกวดกระทง และนางนพมาศงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2560 [ 6 พ.ย. 2560 ]73
349 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี งานลอยกระทง ประจำปี 2560 [ 3 พ.ย. 2560 ]89
350 โครงการจัดงานสืบาสนงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2560 [ 3 พ.ย. 2560 ]73
351 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]6263
352 การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]88
353 ขออนุญาติใช้เสียงดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]2010
354 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกำารประกวดนางนพมาศและคณะกรรมการตัสินการประกวด โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 25 ต.ค. 2560 ]89
355 การจัดการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]74
356 การจัดงานสืบสานนงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]65
357 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 18 ต.ค. 2560 ]522
358 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 17 ต.ค. 2560 ]88
359 ขออนุเคราะห์ชุดการแสดงบนเวทีงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 17 ต.ค. 2560 ]241
360 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 1 ส.ค. 2560 ]59
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19