องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 386 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 เรียนเชิญประชุมในวันที่30 มกราคมเวลา09. 00น. [ 29 ม.ค. 2561 ]64
362 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 [ 22 ม.ค. 2561 ]62
363 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 10 [ 22 ม.ค. 2561 ]64
364 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 7 [ 22 ม.ค. 2561 ]62
365 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 ม.ค. 2561 ]67
366 ตัวอย่างงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย [ 30 พ.ย. 2560 ]70
367 แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 พ.ย. 2560 ]67
368 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการตัดสินการประกวดกระทงและการประกวดนางนพมาศ [ 7 พ.ย. 2560 ]184
369 ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน [ 7 พ.ย. 2560 ]221
370 ขอขอบคุณ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต.ทุกท่าน [ 7 พ.ย. 2560 ]525
371 ผลการประกวดกระทง และนางนพมาศงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2560 [ 6 พ.ย. 2560 ]75
372 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี งานลอยกระทง ประจำปี 2560 [ 3 พ.ย. 2560 ]96
373 โครงการจัดงานสืบาสนงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2560 [ 3 พ.ย. 2560 ]77
374 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]8296
375 การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]100
376 ขออนุญาติใช้เสียงดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]2621
377 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกำารประกวดนางนพมาศและคณะกรรมการตัสินการประกวด โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 25 ต.ค. 2560 ]95
378 การจัดการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]79
379 การจัดงานสืบสานนงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]70
380 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 18 ต.ค. 2560 ]596
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20