องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 337 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพเดือนมกราคม 2564 [ 18 ม.ค. 2565 ]61
22 คำร้องขยายเขตไฟฟ้า [ 14 ม.ค. 2565 ]62
23 คำร้องซ่อมแซมรางระบายน้ำ [ 14 ม.ค. 2565 ]63
24 คำร้องซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน [ 14 ม.ค. 2565 ]60
25 คำร้องซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร [ 14 ม.ค. 2565 ]58
26 คำร้องวางท่อถนนภายในหมู่บ้าน [ 14 ม.ค. 2565 ]61
27 คำร้องขอวางท่อถนนเพื่อการเกษตร [ 14 ม.ค. 2565 ]60
28 คำร้องซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ [ 14 ม.ค. 2565 ]59
29 คำร้องทั่วไป [ 14 ม.ค. 2565 ]58
30 ใบลาพักผ่อน [ 14 ม.ค. 2565 ]63
31 ใบลา (ป่วย กิจ คลอด) [ 14 ม.ค. 2565 ]63
32 ใบลาอุปสมบท [ 14 ม.ค. 2565 ]59
33 แบบใบขอยกเลิกวันลา [ 14 ม.ค. 2565 ]56
34 หนังสือรับรอง [ 14 ม.ค. 2565 ]61
35 คำร้องสลิปเงินเดือน [ 14 ม.ค. 2565 ]59
36 คำร้องขอหนังสือรับรองต่างๆ (พนักงาน อบต.) [ 14 ม.ค. 2565 ]60
37 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวให้ [ 14 ม.ค. 2565 ]59
38 คำร้องใช้ห้องประชุม [ 14 ม.ค. 2565 ]63
39 คำร้องใช้รถบรรทุกน้ำ [ 14 ม.ค. 2565 ]65
40 คำร้องบันทึก ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง [ 14 ม.ค. 2565 ]59
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17