องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 349 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างถนน คสล. ม.12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]55
22 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]55
23 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.ม.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]54
24 ประกาศราคากลางก่อสสร้างถนน คสล.ม.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]60
25 วันที่ 19 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ได้ออกให้บริการประชาชนรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ศาลากลางบ้านบ้านค้าว หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 13 [ 19 เม.ย. 2565 ]57
26 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]64
27 วันที่ 31 มี.ค.65 เวลา 09.30 งานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย อบต.โอโล ได้รับการประสานจากกำนัน ต.โอโล ฉีดทำความสะอาดวัดจอมศรี บ้านโนนดินจี่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย [ 31 มี.ค. 2565 ]66
28 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]58
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]55
30 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 14 มี.ค. 2565 ]54
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]56
32 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ [ 18 ม.ค. 2565 ]52
33 รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพเดือนมกราคม 2564 [ 18 ม.ค. 2565 ]49
34 คำร้องขยายเขตไฟฟ้า [ 14 ม.ค. 2565 ]54
35 คำร้องซ่อมแซมรางระบายน้ำ [ 14 ม.ค. 2565 ]52
36 คำร้องซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน [ 14 ม.ค. 2565 ]51
37 คำร้องซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร [ 14 ม.ค. 2565 ]52
38 คำร้องวางท่อถนนภายในหมู่บ้าน [ 14 ม.ค. 2565 ]54
39 คำร้องขอวางท่อถนนเพื่อการเกษตร [ 14 ม.ค. 2565 ]52
40 คำร้องซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ [ 14 ม.ค. 2565 ]51
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18