องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 438 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 ทบทวนสารบัญญัติและบทบาท อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 18 มิ.ย. 2561 ]79
382 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญที่ 1/2561 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้นที่ 2 [ 14 มิ.ย. 2561 ]73
383 แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีีผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพประจำเดือน มิ.ย. ตั้งแต่วันที่ 8/6/61 [ 13 มิ.ย. 2561 ]72
384 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ [ 12 มิ.ย. 2561 ]67
385 นายอรรถสิทธิ์ เสริมจันทร์ พนักงานจ้างได้ลาออกจาก อบต.ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา [ 12 มิ.ย. 2561 ]119
386 ประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ สาธารสุขอำเภอภูเขียว [ 11 มิ.ย. 2561 ]67
387 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานช่วยเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โอโล ครั้งที่ 3/2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]70
388 การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติมภายในโครงการนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วนติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนในปี 2560 [ 4 มิ.ย. 2561 ]75
389 ข้อหารือแนวทางปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 [ 4 มิ.ย. 2561 ]74
390 เรียนเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้นที่ 2 [ 1 มิ.ย. 2561 ]75
391 วาระการประชุม แบบเสนอโครงการ สปสช ตำบลโอโล [ 22 พ.ค. 2561 ]71
392 เรื่องการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีพ.ศ.2561 [ 10 พ.ค. 2561 ]70
393 เห็ดมีพิษ และ เห็ดกินได้ [ 10 พ.ค. 2561 ]75
394 การพยากรณ์อากาศของกรมอุตตุฯ [ 10 พ.ค. 2561 ]90
395 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ขอความร่วมมือพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์ [ 4 พ.ค. 2561 ]81
396 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]73
397 THE MAJESTIC FAREWELL งานพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ [ 2 พ.ค. 2561 ]76
398 แนวทางการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม [ 27 เม.ย. 2561 ]73
399 โครงการซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายและบันทึกรายการบัญชี เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ [ 27 เม.ย. 2561 ]71
400 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องคุยกันเปิดอก ถกกันทุกปัญหา [ 27 เม.ย. 2561 ]90
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22