องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 335 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 คำร้องขอยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ [ 14 ม.ค. 2565 ]42
42 คำร้องยืมวัสดุ อปพร [ 14 ม.ค. 2565 ]40
43 แบบขอกำลังอาสาสมัครป้องกันภัย [ 14 ม.ค. 2565 ]39
44 คำร้องบันทึก ขออนุญาตนำรถบรรทุกน้ำออกให้บริการ [ 14 ม.ค. 2565 ]40
45 แบบรายงานเหตุด่่วนสาธารณภัย [ 14 ม.ค. 2565 ]45
46 หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินหรือถมดิน [ 14 ม.ค. 2565 ]39
47 คำร้อง หนังสืออุทิศที่ดิน [ 14 ม.ค. 2565 ]39
48 ใบเสนอราคา [ 14 ม.ค. 2565 ]43
49 โครงการลดพลังงานในภาคราชการ [ 7 ม.ค. 2565 ]13
50 คำสั่งอำเภอภูเขียว เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาปี ที่ 6/2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]43
51 คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์ ที่1/2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]41
52 ประกาศคณะกรรมการตราวจรายงานการประชุม [ 5 ม.ค. 2565 ]39
53 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยแรกของปี 2566 [ 5 ม.ค. 2565 ]44
54 คำสั่งอำเภอภูเขียว แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ม.ค. 2565 ]46
55 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมฯ ชั้น 2 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ครั้งแรก โดยมีท่านนายอำเภอภูเขียว นายนิวัฒน์ สุพจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งใน [ 4 ม.ค. 2565 ]54
56 ประกาศหยุดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครั้งที่20 [ 30 ธ.ค. 2564 ]49
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]47
58 ประกาศผลการเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล วันที่ 28 พฤศจิการยน 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]46
59 ประการผลกา่รเลือกตั้ง สอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล วันที่ 28 พฤศจิการยน 2564 เขตเลือกตั้งที่ 1 [ 29 พ.ย. 2564 ]44
60 ประการผลกา่รเลือกตั้ง สอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล วันที่ 28 พฤศจิการยน 2564 เขตเลือกตั้งที่ 2 [ 29 พ.ย. 2564 ]47
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17