องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 257 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แบบฟอร์มใบลา (ป่วย กิจ คลอด) [ 9 มี.ค. 2564 ]28
42 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 9 มี.ค. 2564 ]30
43 ใบลาอุปสมบท [ 9 มี.ค. 2564 ]27
44 แบบใบขอยกเลิกวันลา [ 9 มี.ค. 2564 ]25
45 หนังสือรับรอง [ 9 มี.ค. 2564 ]27
46 คำร้องสลิปเงินเดือน [ 9 มี.ค. 2564 ]26
47 คำร้องขอหนังสือรับรองต่างๆ [ 9 มี.ค. 2564 ]26
48 คำร้องขอหนังสือรับรองต่างๆ (สมาชิกสภาฯ) [ 9 มี.ค. 2564 ]27
49 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ [ 9 มี.ค. 2564 ]25
50 คำร้องใช้ห้องประชุม [ 9 มี.ค. 2564 ]26
51 คำร้องบันทึก ขออนุญาตนำรถบรรทุกน้ำออกปฏ [ 9 มี.ค. 2564 ]25
52 คำร้องบันทึก ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง [ 9 มี.ค. 2564 ]23
53 คำร้องบันทึกข้อความซ่อมเครื่องคอม [ 9 มี.ค. 2564 ]22
54 คำร้องซ่อมหอกระจายข่าว [ 9 มี.ค. 2564 ]21
55 คำร้องใช้รถบรรทุกน้ำ [ 9 มี.ค. 2564 ]22
56 คำร้องขอยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ [ 9 มี.ค. 2564 ]25
57 คำร้องยืมวัสดุ อปพร [ 9 มี.ค. 2564 ]24
58 แบบขอกำลังอาสาสมัครป้องกันภัย [ 9 มี.ค. 2564 ]25
59 แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย [ 9 มี.ค. 2564 ]24
60 แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย [ 9 มี.ค. 2564 ]28
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13