องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 340 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 คำร้องใช้ห้องประชุม [ 14 ม.ค. 2565 ]48
42 คำร้องใช้รถบรรทุกน้ำ [ 14 ม.ค. 2565 ]49
43 คำร้องบันทึก ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง [ 14 ม.ค. 2565 ]46
44 คำร้องบันทึกข้อความซ่อมเครื่องคอม [ 14 ม.ค. 2565 ]49
45 คำร้องซ่อมหอกระจายข่าว [ 14 ม.ค. 2565 ]46
46 คำร้องขอยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ [ 14 ม.ค. 2565 ]46
47 คำร้องยืมวัสดุ อปพร [ 14 ม.ค. 2565 ]45
48 แบบขอกำลังอาสาสมัครป้องกันภัย [ 14 ม.ค. 2565 ]45
49 คำร้องบันทึก ขออนุญาตนำรถบรรทุกน้ำออกให้บริการ [ 14 ม.ค. 2565 ]45
50 แบบรายงานเหตุด่่วนสาธารณภัย [ 14 ม.ค. 2565 ]47
51 หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินหรือถมดิน [ 14 ม.ค. 2565 ]46
52 คำร้อง หนังสืออุทิศที่ดิน [ 14 ม.ค. 2565 ]46
53 ใบเสนอราคา [ 14 ม.ค. 2565 ]48
54 โครงการลดพลังงานในภาคราชการ [ 7 ม.ค. 2565 ]49
55 คำสั่งอำเภอภูเขียว เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาปี ที่ 6/2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]46
56 คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์ ที่1/2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]46
57 ประกาศคณะกรรมการตราวจรายงานการประชุม [ 5 ม.ค. 2565 ]47
58 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยแรกของปี 2566 [ 5 ม.ค. 2565 ]46
59 คำสั่งอำเภอภูเขียว แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ม.ค. 2565 ]47
60 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมฯ ชั้น 2 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ครั้งแรก โดยมีท่านนายอำเภอภูเขียว นายนิวัฒน์ สุพจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งใน [ 4 ม.ค. 2565 ]61
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17