องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 363 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 คำร้องขอยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ [ 14 ม.ค. 2565 ]52
62 คำร้องยืมวัสดุ อปพร [ 14 ม.ค. 2565 ]52
63 แบบขอกำลังอาสาสมัครป้องกันภัย [ 14 ม.ค. 2565 ]53
64 คำร้องบันทึก ขออนุญาตนำรถบรรทุกน้ำออกให้บริการ [ 14 ม.ค. 2565 ]53
65 แบบรายงานเหตุด่่วนสาธารณภัย [ 14 ม.ค. 2565 ]54
66 หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินหรือถมดิน [ 14 ม.ค. 2565 ]53
67 คำร้อง หนังสืออุทิศที่ดิน [ 14 ม.ค. 2565 ]53
68 ใบเสนอราคา [ 14 ม.ค. 2565 ]53
69 โครงการลดพลังงานในภาคราชการ [ 7 ม.ค. 2565 ]53
70 คำสั่งอำเภอภูเขียว เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาปี ที่ 6/2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]52
71 คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์ ที่1/2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]54
72 ประกาศคณะกรรมการตราวจรายงานการประชุม [ 5 ม.ค. 2565 ]52
73 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยแรกของปี 2566 [ 5 ม.ค. 2565 ]54
74 คำสั่งอำเภอภูเขียว แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ม.ค. 2565 ]54
75 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมฯ ชั้น 2 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ครั้งแรก โดยมีท่านนายอำเภอภูเขียว นายนิวัฒน์ สุพจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งใน [ 4 ม.ค. 2565 ]105
76 ประกาศหยุดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครั้งที่20 [ 30 ธ.ค. 2564 ]73
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]59
78 สัญญาจ้างโครงการเสริมผวถนน ม.3 [ 8 ธ.ค. 2564 ]3
79 ประกาศผลการเลือกตั้งนายก องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล วันที่ 28 พฤศจิการยน 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]61
80 ประการผลกา่รเลือกตั้ง สอบต. องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล วันที่ 28 พฤศจิการยน 2564 เขตเลือกตั้งที่ 1 [ 29 พ.ย. 2564 ]61
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19