องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 257 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 แบบสัมภาษณ์สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัย [ 9 มี.ค. 2564 ]24
62 หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินหรือถมดินในที่ดิน [ 9 มี.ค. 2564 ]23
63 คำหนังสืออุทิศที่ดิน [ 9 มี.ค. 2564 ]22
64 ใบเสนอราคา [ 9 มี.ค. 2564 ]22
65 ใบลาพักผ่อน [ 8 มี.ค. 2564 ]24
66 คำร้องทั่วไป [ 8 มี.ค. 2564 ]25
67 คำร้องวางท่อถนนภายในหมู่บ้าน [ 8 มี.ค. 2564 ]29
68 คำร้องซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร [ 8 มี.ค. 2564 ]23
69 คำร้องขอวางท่อถนนเพื่อการเกษตร [ 8 มี.ค. 2564 ]24
70 คำร้องซ่อมรางระบายน้ำ [ 8 มี.ค. 2564 ]24
71 คำร้องซ่อมถนนภายในหมู่บ้าน [ 8 มี.ค. 2564 ]24
72 คำร้องซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ [ 4 มี.ค. 2564 ]24
73 คำร้องขยายเขตไฟฟ้า [ 4 มี.ค. 2564 ]24
74 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]28
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]29
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]28
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 26 พ.ย. 2563 ]24
78 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี 2564 [ 19 พ.ย. 2563 ]24
79 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 มีนาคม 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]38
80 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๓ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและทีมงาน [ 14 ต.ค. 2563 ]36
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13