องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 337 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก เขตที่ 4 [ 25 ต.ค. 2564 ]68
82 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก เขตที่ 5 [ 25 ต.ค. 2564 ]73
83 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก เขตที่ 6 [ 25 ต.ค. 2564 ]72
84 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก เขตที่ 7 [ 25 ต.ค. 2564 ]66
85 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก เขตที่ 8 [ 25 ต.ค. 2564 ]69
86 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก เขตที่ 9 [ 25 ต.ค. 2564 ]72
87 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก เขตที่ 10 [ 25 ต.ค. 2564 ]63
88 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก เขตที่ 11 [ 25 ต.ค. 2564 ]57
89 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก เขตที่ 12 [ 25 ต.ค. 2564 ]64
90 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก เขตที่ 13 [ 25 ต.ค. 2564 ]67
91 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 นาวเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ได้มอบหนังสือคู่มือและสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ [ 20 ต.ค. 2564 ]75
92 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ต.ค. 2564 ]55
93 ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านค้าว ม.3 งบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]54
94 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 8 ต.ค. 2564 ]57
95 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองการบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ต.ค. 2564 ]57
96 คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็น สถ.+ผถ. [ 8 ต.ค. 2564 ]50
97 ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม [ 1 ต.ค. 2564 ]53
98 แบบฟอร์มยื่นผู้ช่วยหาเสียงนายกฯ [ 1 ต.ค. 2564 ]53
99 แบบฟอร์มยื่นผู้ช่วยหาเสียงสมาชิก [ 1 ต.ค. 2564 ]57
100 ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกดำเนินคดี [ 1 ต.ค. 2564 ]51
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17