องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 349 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก เขตที่ 12 [ 25 ต.ค. 2564 ]70
102 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก เขตที่ 13 [ 25 ต.ค. 2564 ]69
103 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 นาวเยาวภา บุญคง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ได้มอบหนังสือคู่มือและสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ [ 20 ต.ค. 2564 ]66
104 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ต.ค. 2564 ]51
105 ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านค้าว ม.3 งบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]46
106 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 8 ต.ค. 2564 ]50
107 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองการบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ต.ค. 2564 ]50
108 คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็น สถ.+ผถ. [ 8 ต.ค. 2564 ]49
109 ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม [ 1 ต.ค. 2564 ]49
110 แบบฟอร์มยื่นผู้ช่วยหาเสียงนายกฯ [ 1 ต.ค. 2564 ]50
111 แบบฟอร์มยื่นผู้ช่วยหาเสียงสมาชิก [ 1 ต.ค. 2564 ]50
112 ว่าด้วยการช่วยเหลือบุคคลซึ่งถูกดำเนินคดี [ 1 ต.ค. 2564 ]50
113 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต [ 1 ต.ค. 2564 ]48
114 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกอบต.อายุ 35 ปี [ 1 ต.ค. 2564 ]50
115 คู่มือการสมัคร อบต. [ 1 ต.ค. 2564 ]50
116 ประกาศหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ครั้งที่11 ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน ถึง 8 ตุลาคม [ 24 ก.ย. 2564 ]52
117 ประกาศผู้เสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ปี2564 [ 8 ก.ย. 2564 ]54
118 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายหลังเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 [ 21 ก.ค. 2564 ]51
119 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ร่วมกับจิตอาสารมาร่วมด้วยช่วยกันในการจัดตั้งศูนย์พักกาย ของ อบต.โอโล เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงฯ [ 21 ก.ค. 2564 ]63
120 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]54
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18