องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 337 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 แบบใบขอยกเลิกวันลา [ 9 มี.ค. 2564 ]60
122 หนังสือรับรอง [ 9 มี.ค. 2564 ]63
123 คำร้องสลิปเงินเดือน [ 9 มี.ค. 2564 ]52
124 คำร้องขอหนังสือรับรองต่างๆ [ 9 มี.ค. 2564 ]54
125 คำร้องขอหนังสือรับรองต่างๆ (สมาชิกสภาฯ) [ 9 มี.ค. 2564 ]55
126 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ [ 9 มี.ค. 2564 ]56
127 คำร้องใช้ห้องประชุม [ 9 มี.ค. 2564 ]64
128 คำร้องบันทึก ขออนุญาตนำรถบรรทุกน้ำออกปฏ [ 9 มี.ค. 2564 ]53
129 คำร้องบันทึก ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง [ 9 มี.ค. 2564 ]55
130 คำร้องบันทึกข้อความซ่อมเครื่องคอม [ 9 มี.ค. 2564 ]54
131 คำร้องซ่อมหอกระจายข่าว [ 9 มี.ค. 2564 ]50
132 คำร้องใช้รถบรรทุกน้ำ [ 9 มี.ค. 2564 ]54
133 คำร้องขอยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ [ 9 มี.ค. 2564 ]56
134 คำร้องยืมวัสดุ อปพร [ 9 มี.ค. 2564 ]59
135 แบบขอกำลังอาสาสมัครป้องกันภัย [ 9 มี.ค. 2564 ]60
136 แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย [ 9 มี.ค. 2564 ]58
137 แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย [ 9 มี.ค. 2564 ]65
138 แบบสัมภาษณ์สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัย [ 9 มี.ค. 2564 ]58
139 หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินหรือถมดินในที่ดิน [ 9 มี.ค. 2564 ]59
140 คำหนังสืออุทิศที่ดิน [ 9 มี.ค. 2564 ]63
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17