องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 438 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ใบลาพักผ่อน [ 14 ม.ค. 2565 ]77
122 ใบลา (ป่วย กิจ คลอด) [ 14 ม.ค. 2565 ]72
123 ใบลาอุปสมบท [ 14 ม.ค. 2565 ]78
124 แบบใบขอยกเลิกวันลา [ 14 ม.ค. 2565 ]71
125 หนังสือรับรอง [ 14 ม.ค. 2565 ]76
126 คำร้องสลิปเงินเดือน [ 14 ม.ค. 2565 ]74
127 คำร้องขอหนังสือรับรองต่างๆ (พนักงาน อบต.) [ 14 ม.ค. 2565 ]74
128 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวให้ [ 14 ม.ค. 2565 ]70
129 คำร้องใช้ห้องประชุม [ 14 ม.ค. 2565 ]74
130 คำร้องใช้รถบรรทุกน้ำ [ 14 ม.ค. 2565 ]74
131 คำร้องบันทึก ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง [ 14 ม.ค. 2565 ]71
132 คำร้องบันทึกข้อความซ่อมเครื่องคอม [ 14 ม.ค. 2565 ]75
133 คำร้องซ่อมหอกระจายข่าว [ 14 ม.ค. 2565 ]71
134 คำร้องขอยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ [ 14 ม.ค. 2565 ]69
135 คำร้องยืมวัสดุ อปพร [ 14 ม.ค. 2565 ]71
136 แบบขอกำลังอาสาสมัครป้องกันภัย [ 14 ม.ค. 2565 ]75
137 คำร้องบันทึก ขออนุญาตนำรถบรรทุกน้ำออกให้บริการ [ 14 ม.ค. 2565 ]66
138 แบบรายงานเหตุด่่วนสาธารณภัย [ 14 ม.ค. 2565 ]71
139 หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินหรือถมดิน [ 14 ม.ค. 2565 ]68
140 คำร้อง หนังสืออุทิศที่ดิน [ 14 ม.ค. 2565 ]71
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22