องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 349 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 คำร้องบันทึก ซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง [ 9 มี.ค. 2564 ]53
142 คำร้องบันทึกข้อความซ่อมเครื่องคอม [ 9 มี.ค. 2564 ]51
143 คำร้องซ่อมหอกระจายข่าว [ 9 มี.ค. 2564 ]49
144 คำร้องใช้รถบรรทุกน้ำ [ 9 มี.ค. 2564 ]48
145 คำร้องขอยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ [ 9 มี.ค. 2564 ]52
146 คำร้องยืมวัสดุ อปพร [ 9 มี.ค. 2564 ]50
147 แบบขอกำลังอาสาสมัครป้องกันภัย [ 9 มี.ค. 2564 ]53
148 แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย [ 9 มี.ค. 2564 ]51
149 แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย [ 9 มี.ค. 2564 ]57
150 แบบสัมภาษณ์สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัย [ 9 มี.ค. 2564 ]76
151 หนังสือยินยอมให้ทำการขุดดินหรือถมดินในที่ดิน [ 9 มี.ค. 2564 ]53
152 คำหนังสืออุทิศที่ดิน [ 9 มี.ค. 2564 ]52
153 ใบเสนอราคา [ 9 มี.ค. 2564 ]52
154 ใบลาพักผ่อน [ 8 มี.ค. 2564 ]54
155 คำร้องทั่วไป [ 8 มี.ค. 2564 ]52
156 คำร้องวางท่อถนนภายในหมู่บ้าน [ 8 มี.ค. 2564 ]55
157 คำร้องซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร [ 8 มี.ค. 2564 ]51
158 คำร้องขอวางท่อถนนเพื่อการเกษตร [ 8 มี.ค. 2564 ]51
159 คำร้องซ่อมรางระบายน้ำ [ 8 มี.ค. 2564 ]53
160 คำร้องซ่อมถนนภายในหมู่บ้าน [ 8 มี.ค. 2564 ]51
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18