องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 337 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ใบเสนอราคา [ 9 มี.ค. 2564 ]52
142 ใบลาพักผ่อน [ 8 มี.ค. 2564 ]54
143 คำร้องทั่วไป [ 8 มี.ค. 2564 ]62
144 คำร้องวางท่อถนนภายในหมู่บ้าน [ 8 มี.ค. 2564 ]63
145 คำร้องซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร [ 8 มี.ค. 2564 ]60
146 คำร้องขอวางท่อถนนเพื่อการเกษตร [ 8 มี.ค. 2564 ]58
147 คำร้องซ่อมรางระบายน้ำ [ 8 มี.ค. 2564 ]58
148 คำร้องซ่อมถนนภายในหมู่บ้าน [ 8 มี.ค. 2564 ]58
149 คำร้องซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ [ 4 มี.ค. 2564 ]55
150 คำร้องขยายเขตไฟฟ้า [ 4 มี.ค. 2564 ]50
151 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]61
152 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]54
153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]59
154 โครงการจัดงานวันเด็ก [ 8 ม.ค. 2564 ]55
155 ราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. ม.11 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ธ.ค. 2563 ]58
156 ราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. ม.11 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ธ.ค. 2563 ]60
157 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 26 พ.ย. 2563 ]62
158 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี 2564 [ 19 พ.ย. 2563 ]59
159 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 มีนาคม 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]58
160 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๓ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและทีมงาน [ 14 ต.ค. 2563 ]59
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17