องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. [ 17 ก.ย. 2564 ]13
2 เมื่อวันที่10 กันยายน 2564 ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 โดยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณประธานสภา สมาชิกทุกท่าน [ 13 ก.ย. 2564 ]4
3 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 [ 8 ก.ย. 2564 ]6
4 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน) สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 [ 8 ก.ย. 2564 ]4
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 [ 8 ก.ย. 2564 ]4
6 ระเบียบวาระการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 /2564 คร้ังที่1 วันศุกร์ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (ชั้น 2) [ 8 ก.ย. 2564 ]11
7 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมียที่ 12564 ครั้งที่1 [ 26 ส.ค. 2564 ]4
8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 [ 26 ส.ค. 2564 ]4
9 ระเบียบวาระการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่1 [ 26 ส.ค. 2564 ]4
10 บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]4
11 หนังสือส่งนายอำเภอ ขอเปิดประชุม สมัยวิสามัญที่ 1 [ 26 ส.ค. 2564 ]4
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 [ 26 ส.ค. 2564 ]4
13 ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]4
14 บันทึกรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 ครั้งที่ 2 [ 26 ส.ค. 2564 ]4
15 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]4
16 ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]4
17 ขออนุมัติการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]4
18 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ [ 11 ก.พ. 2564 ]5
19 ืขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่๑ [ 11 ก.พ. 2564 ]4
20 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๔ ครั้งที่๑ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (ชั้น๒) [ 11 ก.พ. 2564 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5