องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 [ 22 ก.พ. 2562 ]31
2 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่3 วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น2 [ 22 ก.พ. 2562 ]40
3 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น 2 [ 12 ก.พ. 2562 ]35
4 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่1 ในศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น 2 [ 29 ม.ค. 2562 ]40
5 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 [ 22 ม.ค. 2562 ]27
6 ที่ ชย ๐๐๒๓.๑๙/๑๐๒๑ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 17 ก.ย. 2561 ]31
7 ที่ ชย (สภา) ๗๕๙๐๑/ว๔๖ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ [ 17 ก.ย. 2561 ]29
8 ระเบียบวาระการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่๒/๒๕๖๑ ครั้งที่๑ วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น๒ [ 17 ก.ย. 2561 ]29
9 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญที่ 1/2561 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้นที่ 2 [ 14 มิ.ย. 2561 ]34
10 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2560 ครั้งที่ 1 [ 14 พ.ย. 2560 ]28
11 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 / 2560 ครั้งที่ 1 [ 20 ก.ย. 2560 ]27
12 แต่งตั้งพนักงานจ้างรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการสภาท้องถิ่น [ 28 ก.ค. 2560 ]28
13 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 9 พ.ค. 2560 ]28
14 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2561 [ 21 ก.พ. 2560 ]28
15 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 [ 21 ก.พ. 2560 ]29
16 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2560 ครั้งที่ 1 [ 7 ก.พ. 2560 ]28
17 ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 24 ม.ค. 2560 ]28
18 แต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 30 มิ.ย. 2559 ]29
19 แต่งตั้งพนักงานจ้างรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการสภาท้องถิ่น [ 30 มิ.ย. 2559 ]28