องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่1 [ 9 ธ.ค. 2563 ]32
2 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่4/2563 ครั้งที่1 [ 9 ธ.ค. 2563 ]38
3 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่1 วันจันทร์ที่ 14 เดือนธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 9 ธ.ค. 2563 ]53
4 ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]18
5 เรียน นายก การประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]18
6 เรียน สมาชิก การประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]17
7 ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น2บริหารส่วนตำบลโอโล [ 28 ส.ค. 2563 ]54
8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 31 เดือน สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น 2 [ 28 ส.ค. 2563 ]56
9 ขออนุมัติมอบหมายให้พนักงานจ้างส่งหนังสือราชการของกิจการสภาฯ [ 21 ส.ค. 2563 ]161
10 เอกสารการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (ชั้น2) [ 20 ส.ค. 2563 ]176
11 รายงานการตอบกระทู้ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 20 ส.ค. 2563 ]56
12 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กองช่าง) [ 20 ส.ค. 2563 ]64
13 ขออนุญาตขยายเวลาประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]61
14 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายตั้งจ่ายใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]49
15 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายตั้งจ่ายใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม [ 20 ส.ค. 2563 ]60
16 หลักฐานการส่งเอกสาประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3/2563ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]23
17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 7 ส.ค. 2563 ]69
18 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ส.ค. 2563 ]101
19 คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 7 ส.ค. 2563 ]21
20 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 7 ส.ค. 2563 ]120
 
หน้า 1|2|3|4