องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 113 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 23 มิ.ย. 2565 ]3
2 หนังสือส่งผู้บริหาร เชิญเข้าประชุมขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 23 มิ.ย. 2565 ]4
3 หนังสือส่งสมาชิกฯ เชิญเข้าประชุมขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 23 มิ.ย. 2565 ]2
4 หนังสือส่งผู้นำ เชิญเข้าประชุมขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 23 มิ.ย. 2565 ]2
5 ขออนุมัติการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 21 มิ.ย. 2565 ]2
6 หนังสืออำเภอภูเขียว เรื่องขออนุมัติเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 20 มิ.ย. 2565 ]3
7 เรียนเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. [ 5 พ.ค. 2565 ]26
8 ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]21
9 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่1 [ 4 ก.พ. 2565 ]26
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 4 ก.พ. 2565 ]25
11 ขอเชิญมาแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล และเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่1 [ 4 ก.พ. 2565 ]24
12 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (สมาชิกสภาทุกท่าน) สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 4 ก.พ. 2565 ]23
13 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล(หัวหน้าส่วนทุกท่าน) สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่1 [ 4 ก.พ. 2565 ]24
14 ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่1 วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา09.00 น. ณ ห้องประชมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น 2 [ 4 ก.พ. 2565 ]25
15 ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]22
16 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่1/2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]24
17 คำสั่งอำเภอภูเขียว แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ม.ค. 2565 ]21
18 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยแรกของปี 2566 [ 5 ม.ค. 2565 ]22
19 ประกาศคณะกรรมการตราวจรายงานการประชุม [ 5 ม.ค. 2565 ]22
20 คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์ ที่1/2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6