องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ [ 11 ก.พ. 2564 ]40
2 ืขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่๑ [ 11 ก.พ. 2564 ]9
3 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๔ ครั้งที่๑ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (ชั้น๒) [ 11 ก.พ. 2564 ]37
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อ [ 11 ก.พ. 2564 ]11
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 11 ก.พ. 2564 ]9
6 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่๑ วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 11 ก.พ. 2564 ]10
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่1 [ 9 ธ.ค. 2563 ]69
8 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่4/2563 ครั้งที่1 [ 9 ธ.ค. 2563 ]77
9 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่1 วันจันทร์ที่ 14 เดือนธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 9 ธ.ค. 2563 ]92
10 ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]43
11 เรียน นายก การประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]39
12 เรียน สมาชิก การประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]38
13 ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น2บริหารส่วนตำบลโอโล [ 28 ส.ค. 2563 ]84
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 31 เดือน สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น 2 [ 28 ส.ค. 2563 ]84
15 ขออนุมัติมอบหมายให้พนักงานจ้างส่งหนังสือราชการของกิจการสภาฯ [ 21 ส.ค. 2563 ]183
16 เอกสารการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (ชั้น2) [ 20 ส.ค. 2563 ]203
17 รายงานการตอบกระทู้ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 20 ส.ค. 2563 ]83
18 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กองช่าง) [ 20 ส.ค. 2563 ]89
19 ขออนุญาตขยายเวลาประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]85
20 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายตั้งจ่ายใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]72
 
หน้า 1|2|3|4