องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อ [ 11 ก.พ. 2564 ]24
22 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่อง ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 11 ก.พ. 2564 ]24
23 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่๑ วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 11 ก.พ. 2564 ]23
24 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่1 [ 9 ธ.ค. 2563 ]32
25 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่4/2563 ครั้งที่1 [ 9 ธ.ค. 2563 ]37
26 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่1 วันจันทร์ที่ 14 เดือนธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 9 ธ.ค. 2563 ]32
27 ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]24
28 เรียน นายก การประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]23
29 เรียน สมาชิก การประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]24
30 ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี 2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]23
31 ระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น2บริหารส่วนตำบลโอโล [ 28 ส.ค. 2563 ]30
32 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 31 เดือน สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น 2 [ 28 ส.ค. 2563 ]32
33 ขออนุมัติมอบหมายให้พนักงานจ้างส่งหนังสือราชการของกิจการสภาฯ [ 21 ส.ค. 2563 ]25
34 เอกสารการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (ชั้น2) [ 20 ส.ค. 2563 ]34
35 รายงานการตอบกระทู้ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 20 ส.ค. 2563 ]31
36 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กองช่าง) [ 20 ส.ค. 2563 ]33
37 ขออนุญาตขยายเวลาประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]31
38 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายตั้งจ่ายใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]28
39 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายตั้งจ่ายใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม [ 20 ส.ค. 2563 ]28
40 หลักฐานการส่งเอกสาประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3/2563ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]22
 
|1หน้า 2|3|4|5