องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 7 ส.ค. 2563 ]35
42 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ส.ค. 2563 ]37
43 คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 7 ส.ค. 2563 ]30
44 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 7 ส.ค. 2563 ]40
45 คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ส.ค. 2563 ]29
46 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 7 ส.ค. 2563 ]30
47 ขอเชิญกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่1 [ 7 ส.ค. 2563 ]34
48 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 7 ส.ค. 2563 ]28
49 ขอเชิญนายก อบต.โอโล เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่1 [ 7 ส.ค. 2563 ]29
50 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 7 ส.ค. 2563 ]37
51 ขออนุมัติจัดทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจกรรมสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]30
52 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. [ 6 ส.ค. 2563 ]32
53 รายงานการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ส.ค. 2563 ]28
54 ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]28
55 ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 29 พ.ค. 2563 ]31
56 ขอเรียนเชิญประชุมสภา (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน)สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 29 พ.ค. 2563 ]33
57 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 [ 29 พ.ค. 2563 ]36
58 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 (กำนัน / ผู้ใหม่บ้าน ทุกหมู่บ้าน) ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เวลา 09.00 น. [ 8 พ.ค. 2563 ]34
59 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล) ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล [ 8 พ.ค. 2563 ]41
60 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 15 เดือน พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น 2 [ 7 พ.ค. 2563 ]34
 
|1|2หน้า 3|4|5