องค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.olo.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 15 เดือน พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น 2 [ 7 พ.ค. 2563 ]34
62 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 15 เดือน พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น 2 [ 7 พ.ค. 2563 ]32
63 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2564 [ 30 เม.ย. 2563 ]32
64 ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]28
65 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (นายก) สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]38
66 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน) สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]34
67 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญที่ 2 ปี 2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]27
68 กำหนดสมัยประชุมประจำปีงบประมาณ 2563 สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยแรกของปี 2564 [ 25 ก.พ. 2563 ]27
69 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการงานสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]28
70 ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]27
71 เรียนเชิญประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (ชั้น 2) [ 15 ส.ค. 2562 ]33
72 ระเบียบวาระการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล (ชั้น 2) [ 15 ส.ค. 2562 ]34
73 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 15 ส.ค. 2562 ]46
74 การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยแรกของปี พ.ศ.2563 [ 26 ก.ค. 2562 ]31
75 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่3 วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น2 [ 22 ก.พ. 2562 ]32
76 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น 2 [ 12 ก.พ. 2562 ]31
77 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่1 ในศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล ชั้น 2 [ 29 ม.ค. 2562 ]31
78 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 [ 22 ม.ค. 2562 ]31
79 ที่ ชย ๐๐๒๓.๑๙/๑๐๒๑ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 17 ก.ย. 2561 ]29
80 ที่ ชย (สภา) ๗๕๙๐๑/ว๔๖ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ [ 17 ก.ย. 2561 ]26
 
|1|2|3หน้า 4|5